Aktuality

Mar 03

Územie sa pripravuje na nové programové obdobie 2021 – 2027

 Žilinskom kraji vznikla Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja, v rámci ktorej župa prizvala do diskusie predstaviteľov regiónov, štátnej správy a sociálno – ekonomických partnerov, aby sa dohodli na spoločnej vízii a prioritách územia pre najbližšiu dekádu.V rámci ...
Čítaj viac
Feb 04

Spolu ZA KRAJšie regióny

Dňa 3.2.2021 sa konalo spoločné on-line stretnutie členov Regionálnych rád partnerstva prirodzených regiónov a Kooperačných rád území udržateľného mestského rozvoja z územia ...
Čítaj viac
Jan 19

MIRRI - Samosprávy pripravujú plány na lepšie a zmysluplné čerpanie eurofondov

Vicepremiérka Remišová: Samosprávy pripravili rozvojové plány na lepšie a zmysluplné čerpanie eurofondovPodpora regiónov sa mení. O konkrétnych projektoch, ktoré treba v ...
Čítaj viac
Dec 14

Prvé rokovanie Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj

Dňa 10. decembra 2020 sa konalo prvé rokovanie Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja.Predmetom prvého rokovania bolo prerokovanie Štatútu Rady ...
Čítaj viac
Oct 02

MIRRI decentralizuje čerpanie eurofondov, subjekty v regióne majú spolupracovať

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR decentralizuje čerpanie eurofondov. Na stretnutí s médiami to uviedol štátny tajomník rezortu Vladimír ...
Čítaj viac
Aug 28

Päť oblastí, ktoré sa oplatí sledovať v rokovaniach o budúcich eurofondoch

Napriek urgenciám Európskej komisie krátko pred štartom nového programového obdobia stále chýba politická dohoda štátu s predstaviteľmi krajov, miest a obcí o spôsobe využitia ...
Čítaj viac
Aug 20

Tlačová správa

Dňa 23.7.2020 sa v sídle MAS Orava o.z. v Oravskom Podzámku uskutočnilo prvé zasadnutie Regionálnej rady partnerstva regiónu Orava pre obdobie 2021-2027 (ďalej aj Rada). ...
Čítaj viac